2008/Apr/01

มันคงไม่เกิดขึ้น ถ้าผมไม่เริ่มต้นความรู้สึกนั้นขึ้นมาก่อน

 

ผมละมือทั้งสองลงจากแป้นคีย์บอร์ด

หมดหนทางที่จะบรรยายความรู้สึกของตัวเองที่มีอยู่ข้างใน

ให้ออกมาเป็นตัวอักษร สัญลักษณ์ที่เป็นสื่อกลางออกมาให้ใครเข้าใจได้

 

มันคงไม่เกิดขึ้น มันคงไม่เกิดขึ้น

ผมคิดอยู่อย่างนั้น

 

 

 

แต่มันเกิดขึ้นไปแล้ว

 

 

 

บางที เราก็ทำให้อะไรรอบๆตัวเรา หมุนเร็วไปกว่าที่มันควรจะเป็น